-
      ARDF CR - neoficiální výsledky vrcholových soutěží v ROB

 5.–6. dubna 2019, Kladky
  Počet přihlášených: 63
  čas čtení: 25.04.2019 20:17
Etapa:
    no?ní 5.4.2019   závodníků v etapě: 45,  start00:   21:00 hod
  status: Sou = 1, Et = 4, čas = 0
 pásmo: 80m
 limit: 120min
  vyhledávané kontroly:  
  1 3 4 5 M
 počet startujících: 1,  rel. start kat.: 000:00
Trať:
Závodníků:
Start00:
D19
1
000:00
D20
4
003:00
D35
3
020:00
D50
3
000:00
D60
1
002:00
M19
6
036:00
M20
13
000:00
M40
8
003:00
M50
4
011:00
M60
2
001:00
Trať kategorie: D19  -  seznam startujících     pásmo: 80m,   start 00: 000:00,   limit: 120
Poř. start.
čís.
  Jméno    Čas
běhu
Kontrol Pořadí
kontrol
Mezičasy
1.GBM Hažmuková, Jarmila   64:36  31,4,M 33:41 - 17:57 - 12:41 - 0:17

*) Podkladem jsou data získaná:
    - buď programem pro vyhodnocování soutěží ROB která jsou na server přenášena - pokud je zajištěno připojení na internet -
        interaktivně přímo z cíle, případně jsou dodatečně nahrána v dávce.
    - nebo z podkladů poskytnutých pořadatelem příslušného závodu - pokud je poskytne.
*1) V každém závodu se staví tratě pro jednotlivé kategorie dle propozic. Podle současných Pravidel ROB je kategorie závodníka
          dána jeho věkem, závodník ale může startovat na trati navržené pro jinou kategorii.

foto Nečík: Čs. výprava na ME Polsko 2013

neptun ver. 180421wyac @ P.Šrůta     - kopírování obrazovek ani dat není povoleno, adresa stránek může být uváděna v odkazech.