404 Not Found I 603: voláno z:=0, Chybný dotaz, žádný výsledek: sql:= select * from souteze where id_souteze = "20180601RROB"

20180601RROB: pod tímto ID není zaregistrována žádná soutěž!
K přihlášení, prosím, přednostně použijte tento přihlašovací systém. Přihlašovací systém pracuje se seznamem závodníků, jak je znám z dřívějších soutěží, zveřejněných na serveru "vysledky.ardf.cz". Podkladem těchto výsledků jsou data dle vašich údajů poskytnutých při přihlašování do soutěží, takže za jejich pravdivost odpovídají jejich autoři - i když jsou podle možnosti opravována dle pravého stavu.
Obdobně to platí i  s čísly čipů  - ta ale v přihlašovacím systému můžete změnit (v rozšířeném zobrazení - přihlášení závodníci).
!!Ukončete přihlašování tlačítkem "ODESLAT POTVRZOVACÍ MAIL ...", čas odeslání je rozhodující pro zajištění pořadí na kapacitu při omezeném počtu lůžek!!

Po vstupu do seznamu členů se zobrazí seznam lidí, který je podle potřeby možno zúžit na zvolenou kategorii. Zde zaškrtnutím provedete výchozí přihlášení - pro všechny závody v soutěži, s plným základním ubytováním (pokud je více typů noclehů, tak se nastaví automaticky první z výběru) a celou stravou dle propozic pořadatele. Zaškrtnutím se současně provede zápis do výchozího souboru dat.
Výběrem "jen přihlášení" se seznam otevře pouze s již přihlášenými závodníky.
POZOR! V zobrazení s vybranými "službami" se u zvoleného člověka nejprve provedou požadované volby a výsledný stav se teprve klepnutím na jeho tlačítko "Odeslat" zapíše do souboru!!
- Změnit/půjčit čip (pro všechny závody najednou) a) dočasná změna: zapište požadovné číslo čipu, b) trvalá změna: před číslo přidáte rovnítko (=1234), c) teď nevím, ale budu mít svůj - zapiš  0, d) žádost o zápůjčku - zapiš  1 (obvyklý poplatek za půjčení je 20Kč/závod). (číslo čipu BEZ úvodních nul!)
- Start na jiné trati
   (v jiné kategorii)
(pro všechny závody najednou). Kategorie závodníka je dána rokem narození (ten je uveden v indexu) a proto jej nelze libovolně měnit. Pro jednotlivé kategorie se staví odpovídající tratě. Start na jiné trati (v jiné kategorii) vyznačte v detailech (např. v zobrazení "Jen přihlášení").       
- doplnit závodníka - a) lidi ze seznamu závodníků (tj. ti, kteří již v souborech výsledků byli zapsání) jsou v tabulkách zobrazeni, b) lidi se seznamu platných členů dle vašeho hlášení z konce minulého roku lze doplnit tak, že se do příslušného pole uvede jejich index a klepne se na tlačítko ODESLAT, c) další lidi lze doplnit tak, že se vyplní pole pro index, příjmení, jméno a kategorii a klepne se na tlačítko ODESLAT. Žádný ze záznamů zde nelze opravovat - nenahrazuje to systém pro evidenci, o změnu požádejte správce dat mailem - např. pomocí pole v dolní části stránky.
- Jídlo: - pořadatel stravu nezajišťuje   - dle propozic pořadatele - omezené počty.
- Ubytování: -  v sále s vlastním spacákem, lůžko v pokoji (všechny noci) - dle propozic pořadatele.

Mail na pořadatele je >><<   kontakt: 
přihlašovací systém je otevřen od:       do: 
Je po řádném termínu přihlášek, přihlašovací systém je uzavřen. Případné požadavky je nutno řešit s pořadatelem!


ver. 180406 @ P.Šrůta - kopírování obrazovek ani dat není povoleno, adresa stránek může být uváděna v odkazech.