Přihlašovací systém je otevřen pro soutěž id=20161014R:
Mistrovství ČR na klasické trati Osečná - Turnov, 14.-16.10.2016
pořadatel: FTU - TJ Turnov (oddíl ROB), Turnov

K přihlášení, prosím, přednostně použijte tento přihlašovací systém. Přihlašovací systém pracuje se seznamem závodníků, jak je znám z dřívějších soutěží, zveřejněných na serveru "vysledky.ardf.cz". Podkladem těchto výsledků jsou data dle vašich údajů poskytnutých při přihlašování do soutěží, takže za jejich pravdivost odpovídají jejich autoři - i když jsou podle možnosti opravována dle pravého stavu.
Obdobně to platí i s čísly čipů  - ta ale můžete změnit v rozšířeném zobrazení.

Po vstupu do seznamu členů se zobrazí seznam lidí, který je podle potřeby možno zúžit na zvolenou kategorii. Zde zaškrtnutím provedete výchozí přihlášení - pro všechny závody v soutěži, s plným základním ubytováním (pokud je více typů noclehů, tak se nastaví automaticky první z výberu) a celou stravou dle propozic pořadatele. Zaškrtnutím se současně provede zápis do výchozího souboru dat.
Výběrem "jen přihlášení" se seznam otevře pouze s již přihlášenými závodníky.
POZOR! V zobrazení s vybranými "službami" se u zvoleného člověka nejprve provedou požadované volby a výsledný stav se teprve klepnutím na jeho tlačítko "Odeslat" zapíše do souboru!!
- Půjčení čipu (pro všechny závody najednou) si můžete objednat tak, že změníte číslo čipu na 1. Obvyklý poplatek za půjčení je 20Kč/závod.
- Start na jiné trati
   (v jiné kategorii)
(pro všechny závody najednou) Kategorie závodníka je dána rokem narození (ten je uveden v indexu) a proto jej nelze libovolně měnit. Pro jednotlivé kategorie se staví odpovídající tratě. Start na jiné trati (v jiné kategorii) vyznačte v detailech (např. v zobrazení "Jen přihlášení").       
- doplnit závodníka - a) lidi ze seznamu závodníků (tj. ti, kteří již v souborech výsledků byli zapsání) jsou v tabulkách zobrazeni, b) lidi se seznamu platných členů dle vašeho hlášení z konce minulého roku lze doplnlit tak, že se do příslušného pole uvede jejich index a klepne se na tlačítko ODESLAT, c) další lidi lze doplnit tak, že se vyplní pole pro index, příjmení, jméno a kategorii a klepne se na tlačítko ODESLAT. Žádný ze záznamů zde nelze opravovat - nenahrazuje to systém pro evidenci, o změnu požádejte správce dat mailem - např. pomocí pole v dolní části stránky.
- Jídlo: - dle propozic pořadatele.
- Ubytování: - dle propozic pořadatele.

Mail na pořadatele je >>jana.omova@seznam.cz<<
přihlašovací systém je otevřen do: 2016-10-08 23:59:59
Je po řádném termínu přihlášek, přihlašovací systém je uzavřen. Případné změny je nutno řešit s pořadatelem!
,